Samen Pensioen

Centraal Beheer APF is een coöperatief pensioenfonds. Dit betekent dat wij onze leden (werkgevers en werknemers) actief betrekken bij alles wat zich afspeelt rond het onderwerp ‘pensioen’. Hiervoor hebben wij het digitale platform Samen Pensioen in het leven geroepen.

Samen Pensioen bestaat uit de werkgevers- en werknemerscommunity

Op Samen Pensioen delen wij alles wat zich afspeelt binnen Centraal Beheer APF. Als er iets verandert in pensioenen. Als het beleid verandert. Als de dekkingsgraad verandert. Alles wat te maken heeft met pensioen delen wij met elkaar.

U heeft invloed op onze dienstverlening

Via Samen Pensioen heeft u invloed op onze dienstverlening. U heeft inspraak in ons beleid. Zowel formeel: via stemmen voor het belanghebbendenorgaan. Als informeel: door uw mening te geven op Samen Pensioen.

Het belanghebbendenorgaan legt op Samen Pensioen verantwoording af over haar werkzaamheden. Over de invulling van het indexatiebeleid bijvoorbeeld. Maar net zo goed vinden de leden op Samen Pensioen inspiratie voor nieuw beleid.