Dekkingsgraad

De dekkingsgraad geeft aan of een pensioenfonds aan de verplichtingen die zij heeft kan voldoen in de toekomst.

Verhouding waarde en aanwezig vermogen

Een dekkingsgraad geeft een verhouding aan. De verhouding tussen de waarde van de pensioenaanspraken en het aanwezige vermogen. Het gaat dan om de pensioenaanspraken die op dat moment gelden volgens het reglement.

Informatie over de dekkingsgraad van uw pensioen bij het Centraal Beheer APF kunt u vinden in het deelnemersportaal Mijn Pensioen.

Wettelijke dekkingsgraad

Bij een dekkingsgraad van 100 procent kan een pensioenfonds in principe aan alle opgebouwde verplichtingen voldoen. Volgens de wet moeten de pensioenfondsen ook over buffers beschikken. Zodat ze onvoorziene tegenslagen kunnen opvangen. De wettelijke dekkingsgraad bedraagt daarom 105 procent.

Te lage dekkingsgraad

Als de dekkingsgraad te laag is (lager dan 105%) moet een pensioenfonds een plan bij De Nederlandsche Bank indienen. Hierin beschrijft een pensioenfonds hoe zij het dekkingstekort opheft. Daar krijgt het fonds maximaal drie jaar de tijd voor. Een maatregel die genomen kan worden bij een tekort is het vragen van extra premie aan de werkgever of werknemer. Of stoppen met indexatie. Ook worden er op basis van de dekkingsgraad keuzes gemaakt in het beleggingsbeleid.