Soorten pensioenfondsen

In Nederland zijn er meerdere soorten pensioenfondsen mogelijk. Bekijk hieronder welke er zijn, met enkele belangrijke kenmerken per pensioenfonds.

Wat is een pensioenfonds?

Een pensioenfonds is een organisatie met als doel om volgens een pensioenregeling na pensionering uitkeringen (pensioen) te doen. Deze uitkering doet zij aan (gewezen) deelnemers van het fonds, die daarvoor premie betaalden. En aan hun nabestaanden.

Tweede pijler oudedagsvoorziening

In het stelsel van oudedagsvoorzieningen wordt het pensioen bij een pensioenfonds vaak tweede pijler pensioen genoemd. De eerste pijler van de oudedagsvoorziening wordt gevormd door de AOW (een basisvoorziening). Deelname aan een pensioenfonds is vaak gerelateerd aan een arbeidsverhouding. De pensioenpremie wordt betaald door werkgever en/of werknemers.

Soorten pensioenfondsen in Nederland

Nederland kent verschillende soorten pensioenfondsen. Zowel verplichte als niet-verplichte pensioenfondsen. Pensioenfondsen kunnen ingesteld zijn voor een bedrijfstak of beroepsgroep, of speciaal voor een grote onderneming.

 • Bedrijfstakpensioenfonds

  Voor bepaalde bedrijfstakken of delen van bedrijfstakken bestaan er bedrijfstakpensioenfondsen. Bent u werkgever of werknemer in een bedrijfstak of een deel hiervan? Dan kan het verplicht zijn om deel te nemen aan het bedrijfstakpensioenfonds. De pensioenen van de werknemers en soms ook van zelfstandigen uit de bedrijfstak zijn dan ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds.

 • Beroepspensioenfonds

  Voor bepaalde beroepsgroepen bestaan er beroepspensioenfondsen. Werkt u in een van deze beroepsgroepen? Dan zijn u en uw werknemers meestal verplicht aangesloten bij dit fonds.

 • Ondernemingspensioenfonds

  Een deel van de Nederlandse ondernemingen heeft een eigen pensioenfonds. Dit pensioenfonds richten zij op voor hun werknemers, de werknemers van deze bedrijven bouwen pensioen op in het eigen pensioenfonds van de onderneming.

 • Algemeen pensioenfonds

  Het Algemeen Pensioenfonds (APF) biedt de mogelijkheid voor werkgevers, beroepspensioenfondsen, niet verplichte bedrijfstakpensioenfondsen en ondernemingspensioenfondsen om hun regeling onder te brengen bij een Algemeen Pensioenfonds. Binnen het Algemeen Pensioenfonds worden krachten van werkgevers en pensioenfondsen gebundeld.