Standaardkringen

Een premieovereenkomst (DC) of uitkeringsovereenkomst (DB) onderbrengen in een collectiviteit met meerdere werkgevers? Dat kan in 1 of meerdere kringen van onze 4 Standaardkringen. Centraal Beheer APF bepaalt dan het beleid; hier heeft u geen omkijken naar. Maar uiteraard houdt u inspraak.

4 soorten Standaardkringen

Het Centraal Beheer APF biedt 4 Standaardkringen. 1 voor een DC regeling en 3 verschillende voor DB regelingen. In elke kring is de focus anders. De uitgangspunten in elke kring zijn ook anders. Deze zijn gebaseerd op de risicobereidheid van de werkgever en deelnemers, de indexatiemogelijkheden en de te betalen premie. Ook is (hierdoor) de dekkingsgraad in elke kring anders.

Kenmerken Standaardkringen

 • Toekomstbestendig premie-, indexatie- en beleggingsbeleid
 • Efficiënte krachtenbundeling van gelijkgestemde werkgevers en/of pensioenfondsen
 • Lage en goed budgetteerbare kosten door standaardisatie
 • Professioneel belanghebbendenorgaan
 • Lage kosten voor uitvoering en vermogensbeheer door schaalgrootte
 • Administratief gemak dankzij online administratie voor alle regelingen
 • Inzicht voor deelnemers in de totale oudedagsvoorziening
 • Beperking van herverdeling tussen actieve en niet-actieve deelnemers zodat kringen open blijven

 

 • Standaardkring DC

  Wilt u als werkgever een betaalbare premieovereenkomst (DC-regeling) bieden aan uw werknemers? Een pensioenregeling die goed budgetteerbaar is? Dan kiest u voor deze DC kring.

  Kenmerken:

  • Keuze uit zowel netto als bruto premieovereenkomsten (DC).
  • De premieovereenkomst is ook aan te bieden als aanvullende pensioenregeling.
  • Pensioenopbouw met ‘automatisch sturen’. Of de deelnemer kan zelf beleggen.
  • Beleggen na de pensioendatum is mogelijk. Dat noemen we doorbeleggen.
  • Een zo hoog mogelijk pensioen passend bij het risicoprofiel van de deelnemer.

  Lees hier de verklaring van de beleggingsbeginselen van de DC Kring
  Lees hier over de werkingssfeer van de DC Kring

 • Standaardkring DB Premie

  De focus in deze kring ligt op de premie. Als werkgever in deze kring wilt u de premie zo laag mogelijk houden. U biedt een betaalbare uitkeringsovereenkomst (DB-regeling) aan uw werknemers. Wat meer risico nemen is daarbij niet erg.

  Kenmerken:

  • Een zo laag mogelijke premie voor het pensioen van werknemers.
  • Binnen het budget zorgt u als werkgever met ons voor de best mogelijke uitkomst voor uw werknemers.
  • Bereid wat meer risico te nemen.
  • Zijn de resultaten goed? Dan is er een reële kans op indexatie.
 • Standaardkring DB Stabiliteit

  De focus in deze kring ligt op stabiliteit van de opbrengsten. Biedt u als werkgever uw werknemers graag zekerheid? Neemt u liever geen risico’s als het om pensioen gaat? Dan kiest een werkgever voor deze kring bij een uitkeringsovereenkomst.

  Kenmerken:

  • Een goede basisdekkingsgraad bij de start. Met op termijn de mogelijkheid tot indexatie.
  • De focus ligt op stabiliteit van de opbrengsten. De intentie is om de premie voor 5 jaar vast te leggen als de kring start. In ieder geval herzien we na 5 jaar de premie.
  • Deelnemers die instappen, weten waar zij aan toe zijn.
 • Standaardkring DB Koopkracht

  De focus in deze kring ligt op koopkracht en zoveel mogelijk koopkracht behoud voor uw werknemers. Als werkgever vindt u het belangrijk dat uw werknemers straks zo veel mogelijk met hun pensioen kunnen kopen. Zij stoppen graag wat meer geld in een goede pensioenoplossing.

  Kenmerken:

  • Werknemers houden zo veel mogelijk koopkracht als zij met pensioen gaan.
  • Het pensioen van de werknemers groeit waar mogelijk mee met de inflatie. Nu en in de toekomst.
  • Ieder jaar stellen we de premie opnieuw vast.