Visie op pensioenregelingen

De producten van het Centraal Beheer APF zijn ontwikkeld vanuit een solidaire verzorgingsgedachte. Wij willen hiermee werkgevers en de deelnemers aan de pensioenregelingen zoveel mogelijk van dienst zijn.

De pensioenen brengen we onder in kringen

De kern van Centraal Beheer APF bestaat uit standaard collectiviteitskringen, Pensioenfondsenkringen en de mogelijkheid voor een Eigen Kring. Het pensioen brengen we onder binnen één of meerdere kringen. Dit kan een premieovereenkomst zijn of een uitkeringsovereenkomst. Maar ook netto pensioen of een hybride regeling. Deze maken gebruik van hetzelfde administratieplatform, zodat we pensioenoplossingen geïntegreerd kunnen aanbieden. Zo maken wij maximaal gebruik van de mogelijkheden die een algemeen pensioenfonds kan bieden.

kringen

 • Kies de kring die past bij uw organisatie

  Wij bieden verschillende pensioenoplossingen. Deze pensioenoplossingen brengen wij onder in 1 of meerdere zogeheten ‘kringen’. U kunt kiezen uit 3 verschillende soorten kringen:

  • Standaardkringen : Een collectieve kring, voor meerdere werkgevers. Wij bepalen het beleid binnen de kring. U heeft hiernaar geen omkijken.
   keuzehulp
  • Pensioenfondsenkringen : Een collectieve kring. 2 of meer pensioenfondsen bepalen samen het beleid binnen de kring.
  • Eigen kringen : Uw pensioenoplossing brengt u onder in een eigen kring. Als werkgever of pensioenfonds bepaalt u zelf het beleid binnen de kring.
 • Zowel premieovereenkomsten (DC) als uitkeringsovereenkomsten (DB) of een combinatie

  Bij de premieovereenkomst ligt de focus op de premie. Deze is door de werkgever aan de werknemer toegezegd. Bij een premieovereenkomst staat de premie vast, maar de uitkering nog niet. Met de premie bouwt een deelnemer pensioenkapitaal op. Met dit opgebouwde pensioenkapitaal koopt de deelnemer uiteindelijk een pensioenuitkering aan. Dit krijgt hij of zij dan als een levenslange uitkering. Hoeveel wordt opgebouwd, hangt af van de looptijd, de hoogte van de premie en van de beleggingsresultaten. Een premieovereenkomst heet ook wel Defined Contribution (DC).

  Bij een uitkeringsovereenkomst ligt de focus op de hoogte van de uitkering. De deelnemer krijgt vanaf de pensioendatum een vooraf bekende uitkering. Een uitkeringsovereenkomst is gebaseerd op het gemiddelde inkomen (middelloon) of het laatstverdiende inkomen (eindloon). Een uitkeringsovereenkomst heet ook wel Defined Benefit (DB).

  Vanuit de verzorgingsgedachte en onze visie op pensioenregelingen hebben wij een aantal dingen (standaard) geregeld.