Privacystatement

Het Centraal Beheer APF en zijn uitvoeringsorganisatie respecteren de privacy van alle gebruikers van zijn website(s). Wij behandelen persoonlijke informatie vertrouwelijk en zorgvuldig. Uiteraard houden wij ons daarbij aan alle geldende wettelijke normen en eisen.

Gebruik persoonsgegevens

Het Centraal Beheer APF en/of zijn uitvoeringsorganisatie gebruiken de door u verstrekte persoonsgegevens om u te kunnen informeren over uw persoonlijke situatie. U kunt hierbij denken aan de voor u geldende pensioenregeling, de hoogte van uw pensioenopbouw/uitkering en de gevolgen van veranderingen in uw werk- of privésituatie. Daarnaast gebruiken wij uw persoonsgegevens voor het uitvoeren van uw pensioenregeling en om u zo goed mogelijk te informeren over uw pensioen en eventuele wijzigingen in de pensioenregeling. De interne en wettelijke regels voor de uitwisseling van persoonsgegevens blijven daarbij van toepassing. Het Centraal Beheer APF en zijn uitvoeringsorganisatie gebruiken uw gegevens uitsluitend voor voornoemde doeleinden. Zonder uw toestemming verstrekken wij geen persoonsgegevens aan derden, tenzij de wet of de afspraken die met u gemaakt zijn ons hiertoe verplichten.

Uw persoonsgegevens zijn goed beveiligd

Wij gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Daarom zijn onze systemen en programma’s goed beveiligd, om te voorkomen dat onbevoegden binnen en buiten onze organisatie toegang hebben tot uw persoonsgegevens.

Inzage en correctie van uw gegevens

U heeft altijd de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien. Een overzicht van uw gegevens vind u in het deelnemerportaal Mijn Pensioen. Bij eventuele onjuistheden kunt u deze zelf corrigeren.

Wijzigingen

Het Centraal Beheer APF behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Vanzelfsprekend past het Centraal Beheer APF zo nodig het privacystatement aan in verband met wetswijzigingen en rechtspraak. Wij raden u daarom aan deze tekst met enige regelmaat te raadplegen als u onze website bezoekt.