Belanghebbendenorganen

Het belanghebbendenorgaan (BO) zorgt voor de belangen van werkgevers, werknemers en gepensioneerden uit de kring. Het belanghebbendenorgaan adviseert het bestuur. Dat doet zij gevraagd en ongevraagd. Bijvoorbeeld over statutenwijziging, uitbestedingsovereenkomsten en beloningsbeleid.

Hoe het werkt

De kringen in ons pensioenfonds hebben geen eigen bestuur, maar behouden wel invloed op het beleid.
Lees meer »